Stap 1: Aanvragen PKIO certificaat

 • Ga naar deze pagina: www.onview.nl/PKIO
 • Kies certificaat type: PKIoverheid services server certificaat OnView en klik op volgende.
 • Klik op volgende en voer uw bedrijfsgegevens in.
 • Het OnView relatienummer vindt u als klantnummer op uw OnView factuur.
 • Klik op volgende en voer uw bestuurder gegevens in.
 • Klik op volgende en kies de juiste bevoegdheid.
 • Klik op volgende en vul uw gevolmachtigden gegevens in.
 • Het aanvraag systeem checkt de bestuurders en gevolmachtigden
 • Kies bij levering en audit:
  • De kosten certificaat € 450,00.
   Geldigheidsduur certificaat: 2 jaar - de herkenning vindt plaats op uw kantoor.
 • Ga akkoord met de voorwaarden.

Na deze stap ontvangt u de factuur!

Stap 2: Genereren PKIO certificaat

 • U ontvangt een mail om uw account te activeren. (let op uw spamfilter! niet ontvangen mail dan: info.nl@quovadisglobal.com)
 • Volg na de activatie de QuoVadis handleiding stap voor stap. Heeft u vragen m.b.t. deze handleiding, neem dan contact op met QuoVadis.

Na deze stap gaat startdatum certificaat in!

Stap 3: PKIO certificaat ontvangen

Het certificaat p12 kan bij de instellingen van uw OnView account geüpload worden. Hoe dit verder verloopt, vindt u in de handleiding Toezicht (KEI).

Bewaar uw bestand en wachtwoord goed.

Bent u dit kwijt, dan bent u verplicht een nieuw certificaat aan te vragen, u ontvangt dan ook een nieuwe factuur!

DISCLAIMER

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Onview niet in voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Onview aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

Onview aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van Onview. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Onview aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Onview. Onview behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de algemene voorwaarden van Onview.

De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. Onview is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van OnView verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar Onview verwijst. De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

 Overige links:

Social Media

Teamviewer

 Snelle verbinding:
TeamViewer   TeamViewer 
 Met TeamViewer code:
windows24 voor Windows
mac24 voor Mac