OnView Licenties

1e licentie:  Aanschafkosten   525,00  (dit is inclusief het jaarlijkse onderhoud)
Jaarlijks onderhoud    242,00  

v.a. 2e licentie
(per licentie):
Aanschafkosten 475,50 (dit is inclusief het jaarlijkse onderhoud)
Jaarlijks onderhoud   223,00  

v.a. 11e licentie 
(per licentie):
Aanschafkosten 401,25 (dit is inclusief het jaarlijkse onderhoud)
Jaarlijks onderhoud 199,00  

OnView Digitaal Archief

Aanschafkosten: Per bedrijf   395,00 
+ v.a. 1e licentie
kosten per OnView Licentie
  95,00 (prijs geldt voor gebruiker 1 t/m 10) 
+ v.a. 11e licentie 
kosten per OnView Licentie
€    90,00 (prijs geldt voor v.a. gebruiker 11 en volgend)

Jaarlijks onderhoud: v.a. 1e licentie
kosten per OnView Licentie
  95,00 (prijs geldt voor gebruiker 1 t/m 10)
v.a. 11e licentie 
kosten per OnView Licentie
  90,00 (prijs geldt voor v.a. gebruiker 11 en volgend)

Opendis4OnView

Meer informatie en prijzen vindt u hier.

OnView importsheets

Alleen indien nodig, als u voorheen van een ander pakket gebruik heeft gemaakt. Dit is niet verplicht. U kunt er namelijk ook voor kiezen om alles handmatig in te geven, het voordeel is: zuivere data, voorselectie is al door jullie gedaan. Gebruikers nemen alle dossiers nog door en zorgen voor compleetheid.

Adressen import  €  150,00
Dossiers/inkomsten en uitgaven import  
450,00
Schulden import €  150,00

Vooraf wordt altijd eerst door OnView gekeken of het ook mogelijk is. Elk import is anders en OnView is afhankelijk van wat uw huidige leverancier aanlevert.

DISCLAIMER

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat Onview niet in voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Onview aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

Onview aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van Onview. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Onview aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Onview. Onview behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de algemene voorwaarden van Onview.

De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. Onview is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van OnView verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar Onview verwijst. De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

 Overige links:

Social Media

Teamviewer

 Snelle verbinding:
TeamViewer   TeamViewer 
 Met TeamViewer code:
windows24 voor Windows
mac24 voor Mac