Aantal

1e jaar

 jaarlijks

 
Per bedrijf € 395,00    
1 t/m 10 gebruikers staffel
€ 95,00 € 95,00 prijzen zijn per gebruiker
11e t/m 20 gebruikers staffel
€ 90,00 € 90,00 prijzen zijn per gebruiker

 

Voorbeeld: Een bedrijf met 12 OnView gebruikers gaat de Digitaal Archief module gebruiken.

Het 1e jaar betalen ze € 395,00 + 10 x € 95,00 + 2 x € 90,00 = € 1.525,00.
Het daaropvolgende jaar wordt dat € 1.130,00.

Digitaal Archief is een module die gekoppeld is aan een bedrijfsdatabase. Dit houdt in, dat dit niet per gebruiker in of uit te schakelen is. Een bedrijfsprocedure kan zijn, dat 1 gebruiker de documenten via de postkamer verwerkt. De postkamer is een klein onderdeel van Digitaal Archief. Wanneer de documenten naar OnView zijn doorgezet, blijven alle OnView gebruikers nog steeds werkzaam in Digitaal Archief. De mappenstructuur van Digitaal Archief is wezenlijk anders van opzet dan de mappenstructuur in een database die geen gebruik maakt van Digitaal Archief.

Een groot voordeel van Digitaal Archief is tevens, dat alle OnView gebruikers documenten kunnen doorzoeken op OCR. Het kunnen doorzoeken van documenten op woorden is in de achtergrond een technische procedure, die op database is ingeschakeld en daar is geen onderscheid in te maken.
Daarnaast wordt er rekening gehouden met opslagcapaciteit, dit wordt berekend per gebruiker. Er wordt 4 Gb archiefruimte vrij gehouden voor documenten. Wanneer een bedrijf 3 OnView licenties heeft, dan wordt hier met de opslag meteen rekening gehouden, dat er dus 12 Gb vrijgehouden wordt.

Social Media

Teamviewer

 Snelle verbinding:
TeamViewer   TeamViewer 
 Met TeamViewer code:
windows24 voor Windows
mac24 voor Mac