skip to Main Content

Blog – Storingen.

Bereikbaarheid OnView.

Natuurlijk streeft OnView ernaar om online steeds goed bereikbaar te zijn voor de gebruikers. OnView is voor de gebruikers tenslotte het kloppend hart van de onderneming. Storingen kunnen jammer genoeg wel eens voorkomen. Ongeacht of u nu online werkt of met een softwarepakket geïnstalleerd op uw computer werkzaam bent. Gelukkig heeft OnView een technisch team achter de hand, die met man en macht snel het mankement te kunnen achterhalen..

Altijd op een ongelukkig moment.

Een storing komt altijd op een ongelukkig moment. Net op het tijdstip dat u b.v. de leefgeld betalingen voor de cliënten wilt exporteren naar de bank. Er zijn legio redenen voor een storing. Er kunnen storingen plaatsvinden bij de provider, lokaal in uw eigen werkomgeving, bij de Rechtspraak, etc. en zeker ook bij OnView.

Wat kan OnView voor u doen.

Wanneer u niet anders kunt constateren, dan dat OnView niet naar behoren werkt om wat voor reden dan ook, ga dan naar de storingsmelder op iedere pagina van deze website.Staat er geen melding bij, dan is OnView nog niet op de hoogte van een e.v.t. storing. Neem dan contact op met OnView. Er kan dan een onderzoek gestart worden of alle gebruikers hinder ondervinden en wat daar dan de oorzaak van is.
Gelukkig vinden er weinig storingen plaats bij OnView.

Back To Top